آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

الوین تافلر، خالق «موج سوم» درگذشت 11 سرطان|تیر 1395

 

الوین تافلر، جامعه‌شناس، آینده‌پژوه و نویسندۀ آمریکایی به سن ۸۸ ساله‌گی در خانه‌اش در لاس‌آنجلس درگذشت.

تافلر بیشتر به دلیل انتشار آثاری در زمینه‌های انقلاب دیجیتال، انقلاب ارتباطات و فناوری شناخته می‌شود. او عمدتاً شهرتش را مدیون اثر «موج سوم» خود است.

شوک آینده، مدرسه در شهر، مصرف‌کننده‌گان فرهنگ، آن‌سوی بحران، پیش‌نمایشها و فرضیات، شرکت انطباق‌‌پذیر، جابهجایی در قدرت، جنگ و ضدجنگ، به‌سوی تمدن جدید و ثروت انقلابی از جمله دیگر آثار این نویسندۀ آمریکایی هستند.

او در چهارم اکتبر سال ۱۹۲۸ در شهر نیویورک به دنیا آمد. پدر و مادرش از خانوادۀ مهاجران یهودی بوده که از پولند به آمریکا آمده بودند. 

او در سال ۱۹۴۶ برای تحصیل در رشتۀ ادبیات انگلیسی وارد دانشگاه نیویورک شد و در دورۀ تحصیل با همسر آینده‌اش، ادلید الیزابت فارل آشنا شد که پس از ازدواج، نام «هایدی تافلر» را برای خود برگزید.

الوین و هایدی تافلر برای پنج سال پس از تحصیل در یک کارخانه کار می‌کردند، اما در اواخر دهۀ ۱۹۵۰، الوین تافلر با فعالیت به‌عنوان خبرنگار یک نشریۀ کارگری و چند سال بعد بهعنوان روزنامه‌نگار مجلۀ فورچون به‌کار نویسنده‌گی روی آورد.

او همچنان به‌عنوان پژوهشگر در چند شرکت عمدۀ فناوری آمریکایی فعالیت داشت و بعدها انجمنی را به نام خود تأسیس کرد.

الوین تافلر در نوشته‌های مختلف خود به پیش‌بینی و حتی پیش‌گویی آینده پرداخته که در بعضی موارد به‌نحوی دقیق به وقوع پیوسته، در بعضی صرفاً در گمانه‌زنی باقی‌مانده و البته دربارۀ باقی فرضیه‌هایش شاید هنوز زمان تحقق آن‌ها فرا نرسیده باشد.