آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

ترکیه در تعقیب نزدیک به 8 هزار تن دیگر 19 اسد|مرداد 1395

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، باقر بزدک وزیر عدلیۀ ترکیه گفته است که دولت در پی دستگیری 7668 تن از متهمان به کودتاست.

وزیر عدلیۀ ترکیه می‌گوید، تمامی این افراد متهم به همکاری با فتح الله گولن، چهرۀ مذهبی مخالف حکومت هستند.

به گفتۀ حکومت ترکیه، در میان افراد زیر پیگرد، بیش از ۲۰۰ ارتشی نیز شامل می‌باشند.

حکومت ترکیه اعلام کرده است که 16 هزار نفر به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه دستگیر شدند که از این میان، بیش از 10 هزار آنان دوباره آزاد شدند.

به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه، بیش از ۲۹۰ نفر کشته و ۱۴۰۰ نفر نیز زخمی شدند.