آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

سه روز عزای عمومی در قطر؛ خلیفه بن حمد آل ثانی درگذشت 3 عقرب|آبان 1395

 

شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین قطر به عمر 84 ساله‌گی درگذشت.  

به خاطر درگذشت امیر پیشین، در قطر سه روز عزای عمومی اعلام شده و برنامه‌های معمول رسانه‌ها متوقف شده است.

خلیفه بن حمد آل ثانی که از سال ۱۹۷۲ قدرت را در اختیار داشت در سال ۱۹۹۵ در کودتایی بدون خونریزی توسط پسرش برکنار شد.

شیخ خلیفه یک سال پس از استقلال قطر از بریتانیا، در سال ۱۹۷۲ با کنار گذاشتن پسرعمویش حکمران قطر شد. او پیش از آن جانشین امیر و نخست‌وزیر این کشور بود.

از خلیفه بن حمد آل ثانی به عنوان حکمرانی یاد می‌شود که در 23 سال حکمرانی‌اش با استفاده از درآمد نفت، قطر را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرد.