آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

تیره‌گی روابط هند و پاکستان؛ علیم دار از داوری کنار زده شد 10 عقرب|آبان 1395

 

بر بنیاد گزارش‌ روزنامۀ ( اندیا تو دی) علیم دار، داور سرشناس جهان کرکت به خاطر تیره‌گی روابط هندوستان و پاکستان و مشکلات امنیتی، از سوی شورای جهانی کرکت از داوری رقابت میان هندوستان و انگلستان کنار زده شد.

بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده، قرار است که رقابت تماشایی میان هند و انگلیس را کماردرماسینای سریلانکایی داوری ‌کند.

علیم دار پاکستانی 48 سال عمر دارد و تاکنون 105 رقابت کرکت را داوری کرده  است. او به شدت علاقۀ که به کرکت داشت در عمر 16 ساله‌گی چندین بار بهترین بازیکن میدان شناخته شد. او در کنار داوری رقابت‌های تیست در 185 رقابت 50 آوره و 41 رقابت 20 آورۀ جهانی نیز داوری کرده است.

کمار درماسینا نیز 45 سال عمر دارد و تاکنون در 41 رقابت‌ تیست، 75 رقابت 50 آوره و 22 رقابت 20 آورۀ جهانی به صفت داور ظاهر شده است.