شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

گشایش نمایشگاه کتاب؛ 40 هزار کتاب با 5 هزار عنوان 16 عقرب|آبان 1395

 

پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب در شهرهرات امروز ( یک‌شنبه) با حضور مقام‌های محلی و شماری ازفرهنگیان به هدف معرفی هزاران عنوان کتاب جدید و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در ریاست اطلاعات‌وفرهنگ گشایش یافت.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که دراین نمایشگاه 40 هزار جلد کتاب با 5 هزار عنوان در 30 غرفه به هدف « ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی» برای 10 روز به نمایش گذاشته می‌شوند. آنان می‌گویند، مردم هنوزهم با فرهنگ کتاب‌خوانی بیگانه هستند، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند مردم را با فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی آشتی دهد.

محمدآصف رحیمی، والی هرات با استقبال از این نمایشگاه می‌گوید که افزایش شبکه‌های اجتماعی سبب کاهش فرهنگ کتاب‌خوانی در میان مردم شده است. او از مردم می‌خواهد که در 24 ساعت حداقل یک ساعت‌شان را برای مطالعه و خوانش کتاب اختصاص دهند.

آریا رؤوفیان، رییس اطلاعات‌وفرهنگ هرات می‌گوید، تنها راه ترویج کتاب‌خوانی برگزاری نماشگاه‌ها بوده و آنان تلاش می‌کنند که با راه‌اندازی برنامه‌های گوناگون کتاب‌خوانی و نمایشگاه‌ها، جوانان را به هدف کتاب‌خوانی و مطالعه تشویق کنند.

برخی از کتاب فروشان نیز از برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها خرسند به نظر می‌رسند. آنان می‌گویند برگزاری این نمایشگاه‌ها در کنار تشویق مردم به کتاب خوانی، بازار آنان را نیز گرم ساخته و در این روزها بازار خوبی دارند.

در این نمايشگاه کتاب‌‌های دینی، عرفانی، سیاسی، تاریخی، فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، ادبیات، کتاب‌های برای دانشجویان و دانش‌آموزان و برخی از کتاب‌های غربی که به زبان فارسی برگردان و ترجمه شده اند 10 روز به نمایش گذاشته می‌شوند.