سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

وزارت‌های دفاع و داخله در مصرف بودجۀ عادی سال 1394 کوتاه آمده‌اند 18 عقرب|آبان 1395

 

مسؤولان ادارۀ عالی تفتیش می‌گویند که 95 درصد از میزان پول مصرف ناشدۀ بودجۀ عادی سال پار خورشیدی مربوط وزارت‌های دفاع و داخله است که مجموع بودجۀ عادی مصرف ناشدۀ این دو وزارت به 48 میلیارد و 433 میلیون افغانی می‌رسد.

سیدمحمدمهدی حسینی، معاون ادارۀ عالی تفتیش امروز (سه‌شنبه) هنگام نشر گزارش حساب قطعیۀ سال مالی 1394 خورشیدی می‌گوید که بودجۀ عادی این سال در مجموع 284 میلیارد افغانی بود که از این میان 235 میلیارد آن به مصرف رسیده است. او می‌گوید، از میان 48 میلیارد و433 میلیون افغانی، وزارت دفاع در مصرف 32 میلیارد افغانی و وزارت داخله در مصرف 14 میلیارد افغانی کوتاه آمده اند. 

آقای حسینی می‌گوید که از کل بودجۀ توسعه‌یی سال 1394 خورشیدی که 152 میلیارد و 79 میلیون افغانی بود، تنها 82 میلیارد افغانی آن توسط وزارت‌ها و اداره‌های‌ دولتی به مصرف رسیده است.

بر اساس معلومات ادارۀ تفتیش، بودجۀ سال 1394 خورشیدی، 436 میلیارد و 172 میلیون افغانی بود که شامل 283 میلیارد و 486 میلیون بودجه عادی و 152 میلیارد و 686 میلیون بودجه توسعه‌یی می‌شد.