شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

سرمربی تیم ملی افغانستان از سمت‌اش کنار رفت 26 عقرب|آبان 1395

 

پیترشیگرت آلمانی، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از وظیفه‌اش کنار رفته است. آقای شیگرت امروز (سه‌شنبه) در صفحۀ رسمی فیسبوک‌اش دلیل کنار رفتن از وظیفه‌اش را برگشت دوبارۀ اسلام‌الدین امیری، کاپیتان پیشین تیم ملی کشور عنوان کرده است.

آقای شیگرت در صفحۀ فسبوکش نوشته، در کنار این که مخالف پیوستن آقای امیری به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم، مخالف بازی او در برابر تاجکستان نیز بودم.

او می‌گوید که برای ساختن تیم ملی کشور زحمات زیادی را متقبل شده و بازی‌کنان خوبی را از گوشه و کنار کشور و جهان به این تیم آورده است.

آقای شیگرت می‌گوید که تیم فوتبال افغانستان در مقایسه به گذشته خیلی بهتر شده و انتظار می‌رود که با آمدن یک مربی مسلکی به بهترین تیم در منطقه مبدل گردد.

علی‌رضا کاظمی، مسؤول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان با این که از دادن اطلاعات در مورد علت برکناری پیترشیگرت خودداری می‌کند، اما می‌گوید که فدراسیون موقف‌اش را به زودی در یک نشست خبری روشن خواهد کرد.