سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

خط‌آهن آتامراد- آقینه گشایش یافت 8 قوس|آذر 1395

 

رییس جمهور غنی امروز (دوشنبه) در برنامۀ گشایش خط‌آهن جهانی آتامراد-آقینه می‌گوید، این خط‌آهن بخشی از اهداف افغانستان برای تبدیل‌شدن به چهارراه تجارت و ترانزیت در آسیا است و این خط زمینۀ تجارت بیشتر و سریع‌ را به کشور‌های منطقه فراهم می‌کند. آقای غنی می‌گوید، افغانستان با استفاده از این خط‌‌آهن می‌تواند تجارتش را با ترکیه و چندین کشور آسیایی دیگر گسترش دهد.

قربان‌قلی بردی‌محمداوف، رییس جمهور ترکمنستان نیز در این نشست، گشایش خط‌آهن آتامراد- آقینه را رویدادی مهم و ارزنده در تاریخ رشد و توسعۀ منطقه خواند.

او می‌گوید که این خط آهن حدود 12 هزار فرصت شغلی را برای مردم افغانستان فراهم می‌کند.

رییس جمهور ترکمنستان می‌گوید، قرار است کشورش سال آینده 50 میگاوات برق دیگر را نیز به افغانستان صادر کند و روند فرستادن برق تا سال 2018 به 300 میگاوات خواهد رسید. او می‌افزاید که کشورش در کنار دیگر همکاری‌ها، در بخش‌ فرهنگی نیز همکار افغانستان خواهد بود.

خط‌آهن جهانی آتامراد- آقینه با درازای بیش از 93 کیلومتر از امام نظر ترکمنستان آغاز و تا آقینۀ افغانستان ادامه دارد. این خطآهن افغانستان را به راه آهن اروپا پیوند داد.