آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

اتهام فساد به شماری از نماینده‌گان مجلس 17 قوس|آذر 1395

 

از روز جهانی مبارزه با فساد اداری امروز(چهار شنبه) در نشستی در کابل گرامی‌داشت شد. نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب، در این نشست شماری از اعضای مجلس ‌نماینده‌گان را در اجرای پروژه‌های همه‌گانی به فساد متهم می‌کند.

احمدضیا مسعود، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید، کارمندان پایین رتبۀ دولتی نمی‌توانند کشور را به سوی تباهی ببرند، بلکه مقام‌های بلندپایه به کمک فساد اداری مانع پیشرفت افغانستان می‌شوند.

آقای مسعود می‌گوید، اعضای مجلس نماینده‌گان از پروژه‌های همه‌گانی پول می‌گیرند و به همین دلیل کیفیت کاری بیشتر پروژه‌ها پایین است و آن پروژه‌هایی که باید 20 تا 25  سال دوام کنند تا 5 سال دوام می‌کنند.

خواستیم تا در این باره دیدگاه هیأت اداری  مجلس نماینده‌گان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد موفق نشدیم.

نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید، فساد اداری سبب ایجاد فاصله میان مردم و حکومت نیز شده است.

این مقام‌ بلندپایۀ حکومت می‌افزاید‌که نهادهای عدلی و قضایی کشور به دلیل عدم استقلالیت، نمی‌توانند آن مقام‌های پلندپایۀ دولتی را که متهم به فساد اداری هستند زیر پی‌گرد قرار دهند.