شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

نظرسنجی: خوش‌بینی مردم افغانستان به آینده در پایین‌ترین ‌سطح قرار دارد 17 قوس|آذر 1395

بهزاد رسولی سلام‌وطندار  

مرکز تحقیقات بنیاد آسیا امروز سروی 2016 خود را منتشر کرد. در این سروی که با 12658 تن گفت‌وگو شده است، گفته شده که روحیۀ مردم نسبت به آیندۀ افغانستان در «پایین‌ترین سطح» قرار دارد.

تنها 29.3 درصد اشتراک‌کننده‌گان این سروی گفته اند که افغانستان به سمتِ درستی در حرکت است، رقمی که از سال 2004 تاکنون کاهش بی‌پیشینه‌یی داشته و همچنان نگرانی شهروندان به بالاترین سطح خود در یک دهۀ گذشته رسیده است؛ بر پایۀ این سروی، 69.8 درصد شهروندان نسبت به مصونیت‌های‌ شخصی خود نگران اند.

عبدالله احمدزی، رییس این بنیاد در نشست ارایۀ این نظرسنجی می‌گوید، ناامنی، تلفات غیرنظامیان، ناکامی حکومت در روند صلح، شهروندان را نسبت به کارکرد حکومت بی‌باور کرده و سطح خوش‌بینی‌ها را پایین آورده است.

به گفتۀ رییس بنیاد آسیا، بخش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی بر بنیاد یافته‌های آنان هنوز هم با انتقاد شهروندان روبه‌رو اند.

ناامنی 48.8، بیکاری 27.5، فساد 14.6، مشکلات اقتصادی 10.4 درصد و حکومتداری ضعیف 8.7 درصد به ترتیب عامل افزایش این نگرانی‌ها شمرده می‌شوند.

بر پایۀ این گزارش، هنوز هم 82 درصد پاسخ‌دهنده‌گانی که نگران مصونیت جان‌های‌شان اند، در جنوب‌غرب افغانستان قرار دارند، اما این رقم تنها در ولایت هلمند، جایی که طالبان حملات‌شان را شدت بخشیده و اکثر بخش‌ها را تحت کنترل دارند به بیش از 92 درصد می‌رسد.

ارقام امسال نظر به سال گذشته، 7 درصد بیشتر حاکی از نگرانی مردم نسبت به ناامنی‌ست، این رقم نسبت به 2014، 14 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنان 31 درصد اشتراک‌کننده‌گان این نظرسنجی بیکاری و 22.7 درصد مشکلات امنیتی و خشونت‌ها را از جمله دو مشکل بزرگ زنده‌گی‌شان عنوان کرده اند.

حدود 36 درصد پاسخ‌دهنده‌گان بی‌سوادی را به عنوان بزرگ‌ترین چالش فراراه زنان یاد کرده اند که نسبت به سال گذشته 20.4 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر پایۀ این سروی، رقم قربانیان خشونت با افزایش 1.2 درصدی در سال جاری به 19.4 درصد رسیده است.

اشتراک‌کننده‌گان نظرسنجی بنیاد آسیا، 38.5 درصد زدوخورد فیزیکی، 19.9 سرقت مواشی، 17.4 اخاذی، 13.4 قتل، 12.4 درصد اختطاف را جمله جرایمی عنوان کرده اند که امسال رخ داده است.

همچنان گزارش بنیاد آسیا می‌گوید که از مجموع اشتراک‌کننده‌گان نظرسنجی 2016 افغانستان، 36.6 درصد گفته اند که وضعیت اقتصادی‌شان نسبت به سال گذشته بدتر شده است و 18.8 درصد گفته اند که وضعیت اقتصادی‌شان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، این رقم در سال پار 21 درصد بود.

دید شهروندان نیز نسبت به کارکرد حکومت نسبت به سال گذشته افت شدیدی کرده است. تنها 49.1 درصد اشتراک‌کننده‌گان می‌گویند که حکومت وحدت ملی کارکرد خوبی داشته است؛ این رقم سال پار 57.8 درصد بود.

شمار درصدی اشتراک‌کننده‌گانی که خواهان ترک افغانستان اند در نظرسنجی امسال نسبت به سال پار کاهش یافته است؛ از 39.9 به 29.6 درصد. آنان مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را از جمله دلایل علاقۀ‌شان برای ترک کشور عنوان می‌کنند.

نظرسنجی مردم افغانستان سالانه توسط بنیاد آسیا انجام می‌شود. پاسخ‌دهنده‌گان به نظرسنجی کنونی، تمام‌شان بالاتر از 18 سال سن دارند و 50 درصد مرد اند و 50 درصد زن. همچنان از مجموع اشتراک‌کننده‌گان 25 درصد شهرنشین و 75 درصد روستانشین اند.

این نظرسنجی شامل موضوعاتی دربارۀ امنیت، رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه و حکومتداری، مشارکت سیاسی، دسترسی به اطلاعات، مهاجرت و نقش زنان در جامعه است.

نظرسنجی مردم افغانستان در 2016، دوازدهمین سروی سالانۀ این نهاد در سراسر کشور بوده که از تاریخ 31 اگست تا اول اکتوبر را در بر گرفته است.

این سروی به کمک ادارۀ انکشافی بین‌المللی بریتانیا (DFID) ادارۀ توسعه‌یی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (USAID) و نهاد جی.آی.زیدِ آلمان تهیه شده است.