آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

مجلس: بودجۀ سال مالی 1396 نامتوازن است 17 قوس|آذر 1395

 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه) بودجۀ سال مالی 1396 را نامتوازن خوانده و می‌گویند که در این بودجه نیازهای اساسی مردم در نظر گرفته نشده و باید رد شود. آنان تأکید می کنند که سرنوشت این بودجه باید هر چه زودتر روشن شود.

صالح‌محمد صالح، عضو مجلس می‌گوید، در توزیع بودجه برای ولایت‌ها توازن در نظر گرفته نشده و باید بدون ضایع شدن وقت این طرح رد شود.  او تأکید می‌کند که در این طرح بودجۀ مالی سال 1396 همچنان برای پروژه‌های بنیادی بودجه در نظر گرفته نشده است. برخی دیگر از اعضای مجلس با نگرانی می‌گویند که رد طرح بودجۀ مالی سال 1396 دیدگاه رویارویی مجلس با حکومت را تقویه می‌کند و نباید این طرح رد شود.

اما عبدالروُف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان خاطر نشان می‌کند که بحث رد بودجه با سلب صلاحیت وزرای کابینه رابطۀ ندارد. آقای ابراهیمی از اعضای مجلس می‌خواهد که طرح بودجه سال مالی 1396 را به گونۀ دقیق مطالعه کنند و دیدگاه‌های‌شان را از طریق کمیسیون‌ها شریک سازند تا سرنوشت آن روشن شود.

بر بنیاد قوانین کشور، مجلس نماینده‌گان در فاصلۀ یک‌ماه بررسی‌هایش را در مورد بودجۀ سال مالی انجام دهد و آن را باید رد و یا تأیید کند.

پیش از این نیز اعضای مجلس نماینده‌گان از تخصیص نامتوازن بودجه برای ولایت‌ها و عدم در نظر گرفتن اولویت‌های کشور در بودجه‌های سال مالی، شکایت داشتند که در نتیجۀ آن چندین بار بودجه‌های سال مالی حکومت از سوی مجلس رد شده است.