شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

برگزاری نخستین نشست مجمع ملی نظارت و ارزیابی 30 قوس|آذر 1395

 

نخستین نشست مجمع ملی «نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج» امروز (سه‌شنبه) با حضور مقام‌های بلندپایۀ دولتی، نهادهای جامعۀ جهانی و مدنی از سوی وزارت اقتصاد برگزار شد.

مسودۀ سازوکار ملی نظارت و ارزیابی پروژه‌های توسعه‌یی، شیوۀ ایجاد مجمع دایمی نظارت و ارزیابی، اهمیت آن برای کشور و وظایف کلیدی این مجمع محور این نشست بود.

مسؤولان وزارت اقتصاد می‌گویند، بر بنیاد سازوکار این مجمع پس از این تمام پروژه‌های ملی توسعه‌یی از سوی این وزارت نظارت خواهد شد.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد کشور می‌گوید ، با ایجاد مجمع دایمی نظارت و ارزیابی، آنان می‌توانند روند هماهنگی و همکاری میان متخصصان نظارت و ارزیابی را تقویت کرده و شیوه‌های نظارت و ارزیابی را مورد بررسی قرار دهند.

آقای مراد می‌گوید، با آن‌ که نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج یگانه ابزار مدیریتی برای تطبیق برنامه‌های توسعه‌یی به شمار می‌رود، اما در سال‌های گذشته از این شیوه به گونۀ تخصصی استفاده نشده است. به گفتۀ او، جامعۀ جهانی در 15 سال گذشته 82 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده، اما به دلیل نبود نظارت و ارزیابی، به اهداف توسعه‌یی‌اش دست نیافته است.

فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز در این نشست می‌گوید، ایجاد مجمع دایمی ملی نظارت و ارزیابی سبب اعتماد بیشتر جامعۀ جهانی به فعالیت‌هایش در افغانستان می‌شود.

به گفتۀ مسؤولان وزارت اقتصاد، ایجاد شفافیت و تسریع  تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌یی درکشور، دسترسی مردم به معلومات در بارۀ پروژه‌های توسعه‌یی و سهیم‌کردن آنان در تصمیم‌گیری‌ها و تطبیق به موقع پروژه‌ها از مهمترین اهداف این سازوکار اند.

وزیر اقتصاد می‌گوید، طرح سازوکار مجمع ملی نظارت و ارزیابی برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌یی سال گذشته با همکاری وزارت‌های مالیه/دارایی، شهرسازی، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و برخی نهادهای دیگر دولتی ترتیب شده است و با آغاز کار این مجمع، تصویر روشنی از چه‌گونه‌گی مصرف پول در پروژه‌های توسعه‌یی ارایه خواهد شد.