آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

ارایۀ کارکردها و برنامه‌ها؛ وزارت‌های مالیه، اقتصاد و تجارت به مجلس آمدند 4 جدی|دی 1395

 

وزارت مالیه/دارایی سال آینده چهار پروژۀ تغییر نظام اداری را در این وزارت عملی می‌کند. در نشست امروز مجلس نماینده‌گان وزیران مالیه، تجارت، اقتصاد، معینان وزارت‌های خارجه و کارو امور اجتماعی کارکردهای سال 1395 و برنامه‌های سال آینده را به مجلس ارایه کردند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه به می‌گوید که آنان در سال پیش‌رو، پروژه‌های تازه‌یی را در بخش‌های گوناگون در این وزارت عملی خواهند کرد.

آقای حکیمی گردآوری 150 میلیارد افغانی درآمد داخلی، عملی‌کردن برنامه‌ها در اداره‌های درآمدزا و گمرکات برای کاهش فساد، نهایی‌سازی طرح اشتراک شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی و آماده‌کردن برنامۀ خدمات آسان را از چهار پروژۀ زیربنایی عنوان می‌کند که قرار است در سال پیشرو عملی شوند.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد نیز در این نشست می‌گوید، کار روی سیستم معلومات مدیریت در این وزارت آغاز شده و به زودی تمام کارهای اداری وزارت اقتصاد از طریق این سیستم بررسی خواهد شد و «عملی‌شدن سیستم جدید دامنۀ فساد از وزارت اقتصاد برچیده خواهد شد.»

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع در کنار این که کارکردهای سال 1395 این وزارت را به مجلس ارایه کرد، گفت که رسیده‌گی به مشکلات بخش خصوصی و تقویت تخنیک زیربنا برای بلندبردن تولیدات داخلی از برنامه‌های بنیادی این وزارت برای سال آینده است.

از چندی به این‌سو، روند ارایۀ کارکردها و برنامه‌های آیندۀ وزارت‌ها به مجلس نماینده‌گان آغاز شده و تا حالا وزارت‌های صحت، دفاع، داخله، انکشاف دهات، اقتصاد، تجارت، مالیه و کار وامور اجتماعی کارکردها و برنامه‌های‌شان را ارایه کرده‌اند.