آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

قیام باشنده‌گان هلمند در برابر طالبان: ما را تجهیز کنید 5 جدی|دی 1395

 

باشنده‌گان هلمند از حکومت خواستار توزیع سلاح شدند و می‌گویند که طالبان خانه‌ها و اموال‌شان را تاراج کرده اند و آنان حاضر اند در برابر این گروه بجنگند.

ده‌ها تن از باشنده‌گان هلمند در یک حرکت اعتراضی می‌گویند، آماده‌اند با همکاری حکومت در برابر طالبان مبارزه کنند.

این معترضان می‌گویند، در مناطق‌شان افراد مسلح پاکستانی آمده‌اند و آنان می‌خواهند با قیام این افراد را ناگزیر به ترک این مناطق کنند.

عمرزواک، سخنگوی والی هلمند به سلام‌وطندار می‌گوید، مردمان این ولایت از درگیری طالبان به ستوه آمده‌اند و به ناچاری برای مبارزه با این گروه آستین بالا زده اند.

آقای زواک می‌گوید، حکومت محلی آمادۀ هر گونه کمک برای این قیام‌کننده‌گان است و در راه‌اندازی عملیات‌ها برای سرکوب طالبان به این افراد هم سهم داده خواهد شد.

اما قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان این معترضان را کارمندان امنیت و سربازان مخفی پولیس می‌خواند و می‌گوید، این اعتراض با تلاش حکومت سروسامان گرفته است.

پیش از این نیز باشنده‌گان ولسوالی‌های نهرالسراج و ناوۀ هلمند در برابر طالبان قیام کرده بودند، اما هنوز دیده می‌شود که امنیت این بخش‌‌ها بهبود نیافته است.