شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

موانع سر راه بازرگانی در افغانستان و افزایش روزافزون بهای کالا 7 جدی|دی 1395

 

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند، بازرگانان کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو اند. آنان می‌گویند، موانع فراراه بازرگانان، صادرات و واردات افغانستان را در وضعیت بدی قرار داده است.

به گفتۀ مسؤولان این اتاق، نبود بازار برای تولیدات داخلی در بازارهای جهانی، نبود کارخانه‌های پروسس و بسته‌بندی معیاری، نبود سردخانه‌ها، 62 گونه اخاذی‌، فساد در گمرک‌ها، نبود بندرهای معیاری و مشکلات در بخش صدور ویزه برای بازرگانان از موانع عمدۀ فراراه بازرگانی در کشور به شمار می‌روند.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیأت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع در نشستی با بازرگانان، متشبثان و نماینده‌گان بخش خصوصی می‌گوید، برداشتن این موانع از سر راه بازرگان و ایجاد سهولت‌ در بندرها و شاهراه‌ها سبب رشد بازرگانی، واردات کالاهای با کیفیت و رساندن تولیدات داخلی به بازارهای جهانی می‌شود.

آقای نصرت می‌گوید، در حال حاضر افغانستان 95 درصد واردات و ۵ درصد صادرات دارد و تا زمانی که راهکاری برای متوازن کردن کسر بیلانس تجارت سنجیده نشود اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.

حسیب‌الله موحد، معاون ادارۀ احصائیه مرکزی نیز در این نشست می‌گوید، اخاذی‌ها و موانع فراراه بازرگانی سبب افزایش بهای کالاها و مواد خوراکی در کشور می‌شود.

بازرگانان، سرمایه‌گزاران و مشتبثان در این نشست نیز از دولت می‌خواهند تا برای بهبود بازرگانی و عرضه خدمات معیاری برای آنان، به پیشنهادات آجنداهای ولایتی تشبثات که توسط ائتلاف نهادهای بازرگانی تهیه شده است توجه کند و اقدامات عملی‌یی را در این زمینه روی دست گیرد.