آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

2016؛ خونین‌ترین سال برای خبرنگاران 9 جدی|دی 1395

 

نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، ۲۰۱۶ را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران اعلام کرد. مسؤولان این نهاد می‌گویند که در این سال 415 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی در نشستی خبری امروز می‌گوید، این خشونت‌ها شامل ۱۴ مورد قتل، 338 مورد تهدید به مرگ، 43 مورد لت‌وکوب، ۲۳ مورد جراحت و ۳ مورد بازداشت است.

به گفتۀ آقای خلوتگر، ۳۲۶ مورد  از این خشونت‌ها از سوی طالبان بوده، ۶۴ مورد از طرف دولت و ۲۶ مورد توسط افراد ناشناس که ۲۹۲ مورد آن به گونۀ گروهی از سوی طالبان و در ولایت‌های هلمند، کندز، ارزگان و فراه بوده است. ۴۰ مورد دیگر هم به گونۀ انفرادی انجام شده است.

این نهاد یک نظرسنجی را نیز دربارۀ خشونت‌ها علیه خبرنگاران زن در ماه‌های پایانی امسال تهیه کرده است. در این نظرسنجی با 280 زن کارمند در رسانه‌ها گفت‌وگو شده است.

از این شمار ۴۳ درصد گفته اند که خشونت‌ها مربوط به کار است و ۶۶ درصد آن خشونت را مرتبط به زنده‌گی اجتماعی خود دانسته اند. در این نظرسنجی آمده است که ۴۳ درصد خانواده‌ها از خشونت علیه زنان عضو خانواده آگاه‌اند و ۶۶ درصد دیگر گفته‌اند که خانواده‌های‌شان از خشونت علیه آنان در مکان کارشان بی‌خبر اند.

26.9 درصد شرکت‌کننده‌گان نظرسنجی خشونت‌ها را به مسؤولان رسانه‌ها اطلاع داده اند، اما ۷۲.۷ درصد دیگر این کار را انجام نداده اند.

20 درصد زنان رسانه‌ها می‌گویند که به خشونت‌ها در داخل سازمان نقطۀ پایان گذاشته می‌شود، اما 80 درصد سازمان را به بی‌توجهی و ناتوانی در این مورد متهم می‌کنند.

مسوولان نهاد نی می‌گویند که ترس اخراج‌شدن از سازمان سبب شده تا کارمندان مسؤولان رسانه‌ها را دربارۀ خشونت‌ها آگاه نکنند.

بر بنیاد یافته‌های نی ۸۳ درصد این زنان گفته اند که مورد خشونت قرار می‌گیرند؛ از این میان ۱۰ درصد داخل سازمان و ۸۹ درصد بیرون از سازمان.

همچنان نظرسنجی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد کشور می‌گوید که از مجموع خشونت‌ها 7.1 درصد فیزیکی، 55 درصد لفظی، 26.5 درصد جنسیتی و 11.3 درصد دیگر انواع دیگر خشونت‌ بوده است.

نی می‌گوید، به زودی پرونده‌های ثبت‌شدۀ خشونت علیه خبرنگاران را برای بررسی به وزارت داخله، دادستانی و ریاست جمهوری می‌فرستند.

این نهاد همچنان می‌گوید که ناامنی‌های اخیر سبب شده تا شمار زیادی از خبرنگاران کشور را ترک کنند. به گفتۀ مسؤولان، در 18 ماه گذشته حدود پنج‌صد خبرنگار و کارمند رسانه‌یی به خارج از کشور پناهنده شده اند