آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

آیا افول سلطۀ آمریکا بر جهان نزدیک است؟ 9 جدی|دی 1395

 

اخیراً کشورهای منطقه با جرأت بیشتری نسبت به طالبان اظهارنظر می‌کنند. حتا برای شماری از اعضای این گروه که در ولایت فراه در مبارزه با طالبان کشته شدند در ایران مراسم عزاداری و فاتحه‌خوانی برگزار شد. سه روز پیش نیز کشورهای روسیه، چین و پاکستان در مسکو دور هم نشستند و روی حذف نام شماری از سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل به توافق رسیدند.

آگاهان به این باورند که اشتباهات و ضعف‌های آمریکا در سیاست جهانی زمینه را برای مانور قدرت‌های جدید در جهان و افغانستان فراهم کرده است. به باور آنان، آشکارترشدن اظهارنظرهای روسیه و ایران دربارۀ طالبان بیان‌گر افول قدرت و سلطۀ آمریکا در سطح جهان است.

این آگاهان امور می‌گویند، شکست ایالات متحده در سوریه سبب شد تا قدرت‌های کوچک و بزرگ دیگری فرصت مانورهای سیاسی در جهان را پیدا کنند.

وحید مژده می‌گوید، بازی سردی که میان مسکو و واشنگتن جریان داشت در حال شعله‌ورشدن است و دنیای تک‌قطبی به رهبری آمریکا قدرت و صلابت خود را از دست داده و این کشور دیگر آن هژمونی گذشته را ندارد.

آقای مژده می‌افزاید، تنش‌ها میان سران حکومت وحدت ملی نیز از سویی سبب شده تا طالبان مشروعیت بیشتری کسب کنند و کشورهای همسایه نیز با استفاده از این تنش‌ها بیشتر از گذشته وارد بازی شوند.

عاشق‌الله یعقوب نیز به این باور است که شکست آمریکا در حلبِ سوریه سبب شده تا روسیه به رقابتش با آمریکا شدت بیشتری ببخشد و بازی پشت پرده با طالبان را علنی کند.

به گفتۀ آقای یعقوب، دولت افغانستان در حال حاضر توان توقف این بازی را ندارد، اما دولت‌مردان افغانستان می‌توانند از رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ جهانی به سود کشور استفاده کنند.

خواستیم در مورد علنی‌شدن اظهارنظرهای کشورهای ایران و روسیه در بارۀ طالبان و صلح افغانستان بدون حضور افغانستان نظر وزارت خارجه را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.