آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

افزایش 2.5 درصدی ارزش ارز افغانی در 1395 11 جدی|دی 1395

 

مسؤولان بانک مرکزی افغانستان می‌گویند، توانسته‌اند در سال 1395 ارزش پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی ثابت نگه دارند. به گفتۀ این مسؤولان، پول افغانی سال گذشته 17 درصد ارزش خود را در برابر ارزهای دیگر از دست داده بود، اما امسال ارزش ارز افغانی 2.5 درصد نسبت به ارزهای خارجی افزایش یافته است.

خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی در یک نشست خبری امروز می‌گوید، فعالیت‌های‌شان برای ثابت‌نگه‌داشتن ارز افغانی در برابر ارز خارجی موفقیت‌آمیز بوده است. آقای صدیق می‌افزاید که امسال نسبت به سال‌های گذشته ذخایر ارزی کشور 400 میلیون دالر افزایش یافته و همچنان این بانک توانسته 43 میلیارد افغانی از طریق فروش اوراق بهادار به دست بیاورد.

رییس بانک مرکزی تورم پول کشور را 4.6 درصد می‌خواند و می‌گوید، به احتمال زیاد سال آینده، سالی پردستاورد در بخش‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی برای افغانستان خواهد بود.

به گفتۀ مسؤولان بانک مرکزی، ذخایر ارزی خالص کشور 6.9 میلیارد دالر است و ارزش ذخایر غیرخالص به 7.4 میلیارد دالر می‌رسد.