آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

از پاکستان شِکوه نیست، اما روسیه و چین چرا؟ 11 جدی|دی 1395

 

به ادامۀ انتقاد از عملکرد کشورهای روسیه، چین و پاکستان برای برگزاری نشست سه‌جانبه و تصمیم‌گیری دربارۀ صلح افغانستان بدون حضور هیچ نماینده‌یی از این کشور، امروز مجلس نماینده‌گان یک‌بار دیگر به این موضوع واکنش نشان داد.

نماینده‌گان روسیه، چین و پاکستان پنج روز پیش در مسکو با هم دیدار کردند و روی حذف شماری از سران کلیدی طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل به توافق رسیدند.

اعضای مجلس می‌گویند، برگزاری چنین نشست‌هایی نتایج خوبی در پی ندارد. آنان می‌گویند که روابط کابل با پیکینگ و مسکو خوب است و هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین نشستی بدون حضور افغانستان برگزار شود.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس می‌گوید که بخت به نفع طالبان است و اکنون به اضافۀ پاکستان، روسیه و چین نیز به نفع این گروه دست‌های‌شان را یکی کرده اند. آقای ابراهیمی می‌گوید، برگزاری چنین نشستی از سوی کشورهایی که با افغانستان رویکرد دوستانه‌یی دارند، پرسش‌برانگیز است.

عبیدالله بارکزی، عضو دیگر مجلس می‌گوید که تاکنون تفاهم‌نامه‌های افغانستان با مسکو، واشنگتن و ناتو تأثیر مثبتی برای افغانستان نداشته است و این کشورها و قوت‌ها می‌خواهند برای منافع خود افغانستان را میدان جنگ تبدیل کنند. او از حکومت می‌خواهد تا هرچه زودتر موضعش را در رابطه با نشست سه‌جانبۀ اخیر در مسکو روشن کند.

دعوت‌نشدن مقام‌های افغانستان در این نشست سبب شد تا حکومت افغانستان خواهان وضاحت در این مورد شود. ضمیر کابلوف، سفیر روسیه برای افغانستان نیز پس از افزایش انتقادها گفت که این نشست برای حل مشکلات افغانستان و جذب همکاری‌های منطقه‌یی برگزار شده است.