شنبه 7 حوت|اسفند 1395 برابر با 25 فبروری 2017

حملۀ مسلحانه در کلوب شبانه در استانبول 39 کشته برجا گذاشت 12 جدی|دی 1395