آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

حملۀ مسلحانه در کلوب شبانه در استانبول 39 کشته برجا گذاشت 12 جدی|دی 1395