دوشنبه 4 دلو|بهمن 1395 برابر با 23 جنوری 2017

حملۀ مسلحانه در کلوب شبانه در استانبول 39 کشته برجا گذاشت 12 جدی|دی 1395