شنبه 28 اسد|مرداد 1396 برابر با 19 آگست 2017

حملۀ مسلحانه در کلوب شبانه در استانبول 39 کشته برجا گذاشت 12 جدی|دی 1395