يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

طالبان با استفاده از پوست خر ماین‌های خنثاناپذیر می‌سازند 13 جدی|دی 1395

 

اخیراً یک محمولۀ بزرگ از پوست خر در ولایت کندز کشف شد، پیش از آن نیز چندین تن به اتهام فروش پوست این حیوان در ولایت‌های کندز و تخار بازداشت شدند؛ این قضیه‌ها پرسش‌های زیادی را به میان آورد، از جمله این که گوشت این خرها چه شد و اصلاً چرا خر باید پوست شود و پوست این حیوان به چه کار می‌آید؟

قضیۀ کشف محمولۀ پوست خر سرنخی شد تا این قضیه بیشتر روشن شود و سرانجام مقام‌های محلی جوزجان به این معما نقطۀ پایان گذاشتند.

رحمت‌الله حشر، ولسوال درزاب به سلام‌طندار می‌گوید، از پوست خر برای جاسازی ماین‌ها استفاده می‌شود. به گفتۀ او، خنثاکردن ماین‌هایی که با این نوع پوست پوشش می‌شوند، غیرممکن است.

گوشتی که به گفتۀ ولسوال درزاب قرار بوده به نیروهای امنیتی فروخته شود

آقای حشر می‌گوید، اخیراً طالبان ازبیکستانی ماین‌ها را در پوست اسپ و خر جاسازی می‌کنند و این پوشش، ماین‌ها را از شناسایی دستگاه‌های ماین‌روبی نیز نجات می‌دهد.

به گفتۀ او، طالبان خرها را از بازارها خریداری کرده و سلاخی می‌کنند و پوست آن‌ها را برای پوشش ماین‌ها استفاده کرده و گوشت‌شان را به قراردادی‌های فروش گوشت به نیروهای امنیتی می‌دهند.

عبدالحفیظ خاشع، آمر امنیت فرماندهی پولیس جوزجان در بارۀ عرضۀ گوشت اسپ و خر به نیروهای امنیتی چیزی نمی‌گوید، اما این کار را به دور از انسانیت می‌داند. آقای خاشع می‌افزاید، مخالفان از هر وسیله‌یی که برای موفقیت‌ عملیات‌های‌شان استفاده کنند، آن‌ها را شکست می‌دهند.

پیش از این سلام‌وطندار گزارش‌های را در باره عرضۀ گوشت خر به قراردادی‌ها در ولایت تخار و کشف و ضبط 1000 پوست این حیوان در کندز نشر کرد، اما این که از این پوست چه استفاده‌یی می‌شود، تاکنون معما بود.