شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

مجلس به وزارت مالیه: مسودۀ بودجۀ 1396 را دوباره بفرستید 13 جدی|دی 1395

 

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، وزارت مالیه/دارایی باید تمام نقص‌های سند بودجه را از میان برداشته و هرچه زودتر این مسوده را برای تصویب به مجلس بفرستد. این نماینده‌گان می‌گویند، سیزده روز از رد مسودۀ بودجۀ سال 1396 می‌گذرد، اما وزارت مالیه هنوز مسوده را دوباره نفرستاده است.

امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی از وزارت مالیه می‌خواهد که هرچه زودتر مسودۀ بودجه را به این مجلس بفرستد، اما تأکید می‌کند که اگر نقص مسودۀ بودجه از میان برداشته نشود، باز هم رد خواهد شد.

اجمل عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، مسودۀ بودجه به زودی به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد. به گفتۀ او، تمام پیشنهادها و دیدگاه‌های نماینده‌گان بر بنیاد قانون و امکانات شامل مسودۀ بودجه می‌شود.

پیش‌بینی‌نشدن درآمد‌های سالانه به‌گونۀ روشن در سند بودجه، وجود شمار زیادی از پروژه‌های انتقالی در مقایسه با پروژه‌های جدید، افزایش تخصیص‌ها در کودهای احتیاطی و متفرقه، وجود پروژه‌های خیالی در وزارت‌های انکشاف دهات و فواید عامه و بی‌توجهی نهاد‌های دولتی به ولایت‌های کمتر توسعه‌یافته از نقایص مهم سند بودجۀ امسال بودند که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.