آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

مجلس نماینده‌گان مقام‌های فراه را به فساد متهم کرد 15 جدی|دی 1395

 

برخی از اعضای مجلس نما‌ینده‌گان والی و مسؤولان گمرک ولایت فراه را به فساد اداری و باج‌دادن به طالبان متهم می‌کنند. این نماینده‌گان محمدآصف ننگ، والی و مسؤولان گمرک فراه را حلقۀ مافیایی می‌نامند و می‌گویند، آنان بیشتر درآمدهای گمرک و بندر فراه را میان‌ خود تقسیم کرده اند.

محمدسرور عثمانی فراهی، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان در نشست امروز این مجلس می‌گوید، نتایج ارزیابی‌ هیأت 9 نفرۀ این کمیسیون از گمرک فراه نشان می‌دهد که تنها در یک ماه امسال 1785 تُن مواد نفتی در 85 تانکر بدون محصول گمرکی وارد این ولایت شده است.

به گفتۀ او، والی فراه و مسؤولان گمرک این ولایت از این طریق میلیون‌ها دالر را به جیب زده‌اند. آقای عثمانی می‌گوید، ماه سنبله/شهریورِ امسال 14611 تُن مواد نفتی نیز بدون سند قانونی با نام «تیل معافی» از گمرک ولایت فراه  وارد کشور شده است.

آقای فراهی می‌گوید، بر بنیاد ارزیابی‌های این هیأت که ماه پیش به فراه رفته بود، والی و مسؤولان گمرک این ولایت میلیون‌ها دالر را به طالبان نیز پرداخت کرده اند.

مسؤولان کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گویند، بر بنیاد گفته‌های بازرگانان و مردم فراه، رییس و معاون گمرک در مشوره با والی به گونۀ ماهوار میلیون‌ها دالر از درآمدهای گمرک را به طالبان می‌دهند.

به گفتۀ آنان، از دروازۀ دوی گمرک فراه نیز روزانه ده‌ها موتر کالاهای بازرگانی بدون محصول گمرکی از ایران وارد کشور می‌شود.

اما محمدناصر مهری، سخنگوی والی و عتیق‌الله امان، رییس گمرک فراه این اتهامات را بی‌بنیاد می‌دانند و می‌گویند، اگر اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس در این زمینه سندی دارند، برای بررسی به نهادهای عدلی و قضایی بفرستند.

پیش از این نیز برخی فعالان مدنی و بازرگانان ولایت فراه از وجود فساد در گمرک این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند.