سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

برگۀ استیضاح مقام‌های امنیتی در جیب نمایندۀ مجلس 15 جدی|دی 1395

 

قرار است نماینده‌گان مجلس مقام‌های امنیتی کشور را استیضاح کنند. با این که نشست امروز با دوگانه‌گی برگزار شد و شماری از اعضا با این تصمیم مخالف بودند، اما ظاهراً این تصمیم قطعی شده و مقام‌های امنیتی به زودی به مجلس احضار می‌شوند.

نماینده‌گان مخالف استیضاح مقام‌های امنیتی می‌گویند که شماری از اعضا به خاطر دست‌یابی به منافع شخصی، خلاف اصول وظایف داخلی برای استیضاح مقام‌های امنیتی امضا جمع‌ کرده اند.

ملاسید محمد می‌گوید، بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس، باید برگۀ استیضاح در مدت هفت روز در تالار مجلس نماینده‌گان پر می‌شد، اما برگۀ استیضاح مقام‌های امنیتی و دفاعی در جیب یکی از نماینده‌گان بود و با مراجعه به خانه‌های نماینده‌گان امضای آنان را به دست آورده است.

به باور این نمایندۀ مجلس، با درنظرداشت شرایط کنونی، استیضاح مقام‌های امنیتی و دفاعی به سود کشور نیست.

شمار دیگری از نماینده‌گان مدعی اند، نماینده‌یی که برای استیضاح وزیر دفاع و سایر مقام‌های امنیتی امضا جمع‌ کرده، خواهان زمین از وزیر دفاع است و گفته که به شرط عملی‌شدن این خواستش، برگۀ استیضاح را پاره می‌کند.

اما نعمت‌الله غفاری، نایب دوم مجلس نماینده‌گان می‌گوید، در روند جمع‌آوری امضای نماینده‌گان، از اصول و ظایف داخلی سرپیچی نشده و برگۀ استیضاح در دفتر رییس مجلس موجود است.

مجلس نماینده‌گان ماه عقرب/آبان سال جاری به گونۀ گروهی 7 وزیر کابینه را به دلیل مصرف‌نکردن 70 درصد بودجۀ توسعه‌یی استیضاح و سپس سلب صلاحیت کرد. اما حکومت این تصمیم را نپذیرفت و موضوع سلب صلاحیت وزیران کابینه را به دادگاه عالی سپرد؛ تاکنون نظر دادگاه عالی در پیوند به این مسأله روشن نشده است.