آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

معترضان: والی میدان‌وردک بی‌کافیت است 16 جدی|دی 1395

 

شماری از فعالان مدنی و مردم میدان‌وردک، والی این ولایت را به بی‌کفایتی و ضعف مدیریت متهم می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که هرچه زودتر او را برطرف کند.

این معترضان دست‌داشتن افراد حکومتی به فساد، نبود مکتب و مراکز بهداشتی و بی‌توجهی مسؤولان امنیتی در شاهراه‌های این ولایت را از جمله مشکلات عمدۀ خود عنوان می‌کنند و می‌گویند، مسؤولان حکومتی در میدان‌وردک به طالبان شناس‌نامه توزیع می‌کنند.

نصرت رحیمی، نمایندۀ این معترضان می‌گوید: «نه تنها والی بلکه افراد نزدیک به او هم مفسد اند و باید هرچه زودتر میدان‌وردک از وجود این افراد پاک شود.»

اما عبدالرحمن منگل، سخنگوی زری‌گل زمانی، والی میدان‌وردک این ادعاها را رد می‌کند و از معترضان خواهان اسناد و مدارک در این رابطه است.

میدان‌وردک یکی از ولایت‌های مرزی و مهم کشور است که ناامنی در آن تأثیر منفی‌یی بر دیگر ولایت‌های مرکزی دارد.