پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

نگرانی‌ها از وضعیت ترجمه در افغانستان؛ آن‌چه فراموش شده است 16 جدی|دی 1395

 

مسؤولان مرکزعلمی زبان‌ها و فن ترجمۀ «افغان لیکوال» می‌گویند، تازه‌ترین یافته‌های آنان نشان می‌دهد که کم‌توجهی حکومت در بخش ترجمه، نبود مراکز ترجمه در دانشگاه‌ها و مکاتب و ترجمه‌های نادرست رایج امروزی از مشکلات اساسی ترجمۀ آثار در افغانستان به شمار می‌روند که سبب شده آثار کمتری به زبان‌های داخلی ترجمه شوند.

رحمت‌الله جمالزی، رییس اجرایی نهاد افغان لیکوال امروز پنج‌شنبه در نشستی به نام «ترجمه، کلید دهکدۀ جهانی» می‌گوید، امروزه اثرهای ترجمه‌شده مشکلات زیادی دارند. او علت اساسی مشکلات فراراه ترجمه در کشور را عدم دقت و اولویت‌بندی در گزینش مواد ترجمه، نبود توجه به آموزش‌ فنی ترجمه، ترجمه از ترجمه و ظرفیت پایین برخی از مترجمان عنوان می‌کند. او همچنان با نگرانی بیان می‌کند که ترجمه در بخش پشتو به فراموشی سپرده شده و باید در این بخش نیز توجه شود.

محمدنبی مصداق، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری، نقش مترجم در ترجمۀ آثار را ارزنده می‌خواند و می‌گوید که مترجمان باید صادقانه کار کنند و به موضوع حاکم باشند.

مسؤولان این نهاد به هدف بهبود وضعیت ترجمه در افغانستان به حکومت پیشنهاد می‌کنند که قوانینی را برای حمایت بخش ترجمه تدوین کرده و مرکزی را برای ترجمه و چاپ آخرین کتاب‌ها و آثار عملی ایجاد کند.

ترجمه یکی از حوزه‌هایی‌ست که در طول سال‌های اخیر در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه کمتر در این حوزه کار شده است. ترجمۀ متون و ایجاد پل ارتباطی مناسب بین دو بستر مفهومی در دو قالب متفاوت، نه تنها یک علم بلکه یک هنراست. غالباً ترجمه‌یی قابل توجه می‌شود که توانایی کاربرد مفاهیم مناسب و درخور را در زبان دوم داشته باشد. گرایش مترجم به انتخاب متون خاص یا عوامل دخیل در انتخاب نوع متن توسط مترجم در هر دوره‌یی مسأله‌یی است که محققان می‌توانند به شناخت و بررسی آن بپردازند.