سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

گشایش نخستین انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب در افغانستان 16 جدی|دی 1395

 

این نخستین انستیتوت تخصصی است که در بخش‌های صلح، رسانه و حکومت داری خوب در کشور فعالیت خواهد کرد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز (پنجشنبه) هنگام گشایش این انستیتوت میگوید، رسانه‌‌ها مهمترین حامی صلح و حکومت در کشوراند. او می‌گوید، حکومت افغانستان باید متعهد به آزادی‌بیان در کشور باشد و در کنار آن رسانه‌ها نباید موضوعاتی را نشر کنند که خلاف منافع ملی و به سود دشمنان کشور باشد.

احمد کُمیل میرشاد‌بیک، رییس انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب میگوید، رسانهها ‌میتوانند به عنوان میانجی و پل میان مردم و حکومت و همچنان در راستای تأمین صلح در کشور تلاش کنند. او تأکید می‌کند که نباید آزادی رسانه‌ها محدود شود.

مسؤولان انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب می‌گویند که رسانه‌ها می‌توانند در چنین شرایط از حامیان مهم حکومت باشند.