آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

افزایش دزدی‌های مسلحانه در شاهراه بغلان-کندز 17 جدی|دی 1395

 

برخی از باشنده‌گان بغلان و مسافران شاهراه بغلان-کندز با نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی این شاهراه می‌گویند که پس از تاریکی هوا و رسیدن شب این مسیر ناامن می‌شود و کمتر کسی جرأت عبور از این شاهراه را می‌کند. آنان می‌گویند، در هفتۀ گذشته، بیش از ده‌ بار در این مسیر سرقت‌های مسلحانه شده است.

عبدالله، رانندۀ مسیر بغلان-کندز در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید، از طرف شب این بزرگ‌‌راه ناامن می‌شود و افراد مسلح ناشناس در منطقه جرخشک و چهارشنبه تپۀ ولسوالی بغلان مرکزی به جاده‌ها می‌ریزند و تمامی داروندار مسافران را به تاراج می‌برند.

زبیریکی از مسافران این شاهراه می‌گوید، او همیشه در این مسیر رفت‌وآمد دارد و بارها شاهد سرقت‌های مسلحانه بوده، اما مسؤولان امنیتی بغلان هیچ توجهی ندارند.

نورحبیب گلبهاری، فرمانده پولیس بغلان با تأیید این خبر می‌گوید،  شماری از افراد مسلح غیرمسؤول گه‌گاهی در تاریکی شب امنیت این شاهراه را مختل کرده و سبب آزارواذیت مسافران می‌شوند. او تأکید می‌کند که وضعیت نگران کننده نیست و به هدف تأمین امنیت در این شاهراه بیش از ده پاسگاه بازرسی دارند. به گفتۀ فرمانده پولیس بغلان، طالبان نیز در تلاش ناامن سازی این بزرگ‌راه اند اما نیروهای امنیتی به آنان اجازه این کار را نمی‌دهند.

چهارشنبه تپه، گرداب و جرخشک ولسوالی بغلان مرکزی، از مناطق ناامن شاهراه بغلان-کندز به شمار می‌روند که مسافران در این مسیر همواره شاهد دزدی‌های مسلحانه و سرقت اموال‌شان بوده اند. در آخرین مورد دستۀ از افراد مسلح در نیمه‌های شب وارد یکی از مسافرخانه شده و داروندار130 مسافر را به تارج بردند.