شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

ساخت نخستین کارخانۀ پیش ساخت مواد ساختمانی در افغانستان 18 جدی|دی 1395

 

مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن، پیمان ایجاد کارخانۀ مواد ساختمانی پیش‌ساخت را به ارزش 11.4 میلیون دالر با یک شرکت ترکی امضا کردند. آنان ساخت این کارخانه را برای رشد صنایع داخلی، ایجاد فرصت‌های کاری و بهبود کیفیت ساختمان‌سازی در کشور ارزنده خوانده می‌گویند که پس از ساخت این کارخانه سالانه بیش از 300 هزار مترمکعب مواد ساختمانی پیش‌ساخت در کشور تولید خواهد شد.

سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید، کارخانۀ مواد ساختمانی پیش‌ساخت، برای نخستین‌بار در تصدی خانه‌سازی تا یک‌سال دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود. او می‌گوید، این کارخانه که قرار است با 37 دستگاه مدرن به کارآغاز کند در نخست مواد ساختمانی را برای مکاتب، دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های کشور تولید خواهد کرد.

وزیرشهرسازی می‌افزاید که اکنون قیمت ساخت‌وساز هر متر ساختمان مکاتب در کشور تا ۳۵۰ دالر است و پس از تولیدات این کارخانه، قیمت هر متر به ۲۷۵ دالر کاهش می‌یابد.

اوریا گونر، رییس شرکت ویفا هنگام امضای این پیمان می‌گوید، او از همکاری با افغانستان خرسند است و تعهد می‌کند که در این بخش همکاری‌های‌شان را بیشتر خواهند کرد.

شماری از بازرگانان ایجاد این کارخانه را انحصار حکومت در بخش مواد ساختمانی می‌دانند. اما وزیرشهرسازی و مسکن، ساخت کارخانۀ مواد ساختمانی پیش‌ساخت را انحصار مواد ساختمانی نمی‌داند و از تمامی سرمایه‌گذاران بخش ساختمانی می‌خواهد که در این بخش سرمایه‌گذاری و رقابت کنند.