سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

نظرسنجی تازه: غنی در سیاست خارجی موفق‌تر از کرزی بوده است 18 جدی|دی 1395

 

نهاد خانۀ آزادی افغانستان در تازه‌ترین نظرسنجی خود می‌گوید که حکومت وحدت ملی در حوزۀ سیاست خارجی نسبت به حکومت پیشین بهتر عمل کرده است.

این نظرسنجی با عنوان «عملکرد حکومت در سه حوزۀ سیاست خارجی، جنگ و صلح، توسعۀ زیربنای اقتصادی و عملکرد حکومت کنونی با حکومت پیشین امروز منتشر شده است.

42 درصد اشتراک‌کننده‌گان حکومت کنونی را در حوزۀ سیاست خارجی نسبت به حکومت حامد کرزی بهتر دانسته اند و در حوزۀ مبارزه با فساد عملکرد حکومت نسبت به حکومت پیشین 32 درصد بدتر خوانده شده و همچنان در بخش شایسته‌سالاری پاسخ‌دهنده‌گان 36 درصد عملکرد حکومت وحدت ملی را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

در بخش جنگ و صلح 77 درصد اشتراک‌کننده‌گان فعالیت نیروهای امنیتی را در برابر طالبان مؤثر خوانده‌اند و 45 درصد هم امضای تفاهم‎نامۀ صلح با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را در روند صلح بی‌اثر خوانده اند.

یافته‌های این نظر سنجی حاکی از رضایت مردم در مورد تعامل حکومت وحدت ملی با کشورهای اسلامی است. حدود 60 درصد از پاسخ‌دهنده‌گان، موفقیت حکومت در تأمین منافع کشور را در تعامل با کشورهای اسلامی مؤثر خوانده‌اند و حدود 55 درصد از پاسخ‌دهنده‌گان میزان موفقیت حکومت در تأمین منافع کشور در تعامل با کشورهای اروپایی را مؤثر ارزیابی کرده‌اند. 61 درصد نیز موفقیت حکومت در تأمین منافع کشور در تعامل با ایالات متحده آمریکا را موفقیت‌آمیز خوانده اند.

63 درصد اشتراک‌کننده‌گان موفقیت حکومت در تأمین منافع در تعامل با پاکستان را بی‌اثر دانسته‌اند. 41 درصد نسبت به تعامل با ایران خوش‌بین و 18.2 درصد تعامل با این کشور را کم‌اثر می‌دانند.  18 درصد تعامل با هند، 66 درصد تعامل با چین و 41 درصد تعامل با روسیه را مؤثر دانسته اند.

بر بنیاد یافته‌های این نظرسنجی، حکومت در اصلاح نظام عدلی و قضایی و مبارزه با فساد نتوانسته به انتظارات مردم رسیده‌گی کند.

مجموع آمارهای ارایه شده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که درصد زیادی از مردم در مورد توسعۀ زیربناهای اقتصادی توسط حکومت خوش‌بین اند و عقد تفاهم‌نامۀ مسیرهای حمل‌ونقل تجارتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، بهره‌برداری از بند سلما و جذب کمک‌های مالی در نشست بروکسل را مؤثر دانسته اند.

اشتراک‌کننده‌گان نظرسنجی از لحاظ سن 69.1 درصد بین 18 تا 30 سال و 22.9 درصد هم در ردیف سنی 30 الی 50 سال بوده اند.

در نظرسنجی خانۀ آزادی با حدود 3011 تن در مراکز شش حوزۀ کشور، کابل، بلخ، هرات، کندهار، جلال‌آباد و بامیان گفت‌وگو شده است. از میان اشتراک‌کننده‌گان این نظرسنجی 59 درصد مردان و 40.9 درصد زنان اند.