آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

هشدار مجلس؛ قوم‌کشی به سود هیچ کسی نیست 18 جدی|دی 1395

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان با نگرانی از کشتار زنجیره‌یی قوم خاصی در کشور می‌گویند، این گونه طرح‌ها از سوی دشمنان افغانستان به هدف ایجاد نفاق میان مردم راه‌اندازی می‌شود.

این نماینده‌گان امروز (شنبه) در نشست عمومی‌ مجلس، کشتار 13 معدنچی را در ولسوالی تاله‌وبرفک بغلان نگران‌کننده خوانده و از حکومت می‌خواهند که جلو این رویدادها را بگیرد.

محمدعارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، از یک‌سال به این‌سو قتل‌های  سیاسی جریان دارد و همواره یک قوم خاصی را نشانه می‌گیرند. او می‌گوید، قتل‌های زنجیره‌یی برنامۀ برخی از کشورهاست که می‌خواهند زمینۀ جنگ‌های مذهبی و نژادی را برابر سازند. به گفتۀ آقای رحمانی اگر این گونه کشتارها ادامه یابد، وحدت مردم را خدشه‌دار می‌کند.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان با انتقاد از حکومت می‌گوید، شورای ملی و شورای علمای افغانستان همواره از وقوع این گونه رویداد‌ها نگرانی کرده اند، اما حکومت به خاطر جلوگیری از این رویدادها کوتاه آمده است. به گفتۀ رییس مجلس، ادامه این گونه کشتارها پایان ناگواری را در پی دارد.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی در نشستی خبری می‌گوید، کشتار معدنچی‌ها در ولسوالی تاله‌وبرفک کار داعش است و طالبان این رویداد را نکوهش کرده اند.

از سویی هم مسؤولان حقوق بشر، عالمان دین، فعالان مدنی و باشنده‌گان بلخ نیز در یک گردهمایی اعتراضی کشتار افراد ملکی به ویژه کشته‌شدن 13 معدنچی را نکوهش کردند. آنان از حکومت می‌خواهند که اقداماتی را به هدف جلوگیری از افزایش این گونه رویدادها روی‌ دست گیرد.

در دو سال اخیر گروه‌های مخالف حکومت، همواره به قوم خاصی در کشور تاخته و از این قوم قربانی گرفته اند که در این اواخر وقوع این گونه رویدادها افزایش داشته است.