آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

25 هزار خانواده چشم به راه کمک‌های زمستانی 19 جدی|دی 1395

 

بر بنیاد معلومات وزارت رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، در نتیجۀ جنگ و رویداد‌های طبیعی حدود 163371 خانواده در یک‌سال بیجاده شده‌اند که برای شماری از آنان کمک‌ شده، اما هنوزهم بیش از 25 هزارخانواده نیازمند کمک‌ هستند.

ویس‌احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی امروز (یک‌شنبه) در نشستی خبری می‌‌گوید، حکومت 1 میلیارد افغانی را در بخش کمک‌های عاجل هزینه کرده و از این میان 122 میلیون آن را در نظر دارد تا درهمین فصل به خانواده‌های مستمند کمک کند.

فضل‌احمد عظیمی، معین پالیسی وزارت مهاجران و بازگشت کننده‌گان می‌گوید، آنان در تبانی با نهادهای کمک‌رسان داخلی و خارجی برای شماری از بیجاشده‌گان موادغذایی کمک کرده‌اند، اما هنوزهم 210000 خانوادۀ که از بیرون کشور بازگشته‌اند و نیازمند کمک اند.

مقام‌های حکومتی در حالی آماده‌گی‌های‌شان را برای کمک به بیجاشده‌گان اعلام می‌کنند که هم‌اکنون برخی از خانواده‌های بیجاشده در کابل در وضعیت بدی به سر می‌برند و نیازمند کمک اند.