آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

راهپیمایی در کنر به خشونت انجامید 19 جدی|دی 1395

 

برخی از بازرگانان و صنعت‌کاران چوب امروز (یک‌شنبه) زمانی در اسعدآباد مرکز ولایت کنر راهپیمایی کردند که کمیته اقتصادی شورای وزیران از آزادسازی چوب چهارتراش به ولایتهای دیگر حمایت کرد. این راه‌پیمایان خواستار عملی شدن تصمیم کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران هستند.

این راه‌پیمایی با مقدمۀ آتش‌زدن موتر باربری و گلوله‌باری آغاز شد. پولیس تلاش داشت که راه‌پیمایان را به آرامش دعوت کند که به خشونت انجامید.

فرماندهی پولیس کنر که مخالف تصمیم شورای وزیران است می‌گوید، عملی شدن این تصمیم زمینه مداخلۀ مافیایی جنگل‌ها و چوب چهارتراش را در این ولایت فراهم می‌سازد.

پاسوال جمعهگل همت، فرمانده پولیس کنر به سلاموطندار میگوید، این راهپیمایی زیر نام صنعت‌کاران از سوی قاچاق‌بران چوب راه اندازی شده است. او می‌گوید، پولیس با شلیک هوایی مانع خشونت راه‌پیمایان شده است.

وحیدالله کلیمزی، والی کنر میگوید، اداره محلی خواستار عملی شدن تصمیم شورای وزیران است، اما فرماندهی پولیس مانع این کار میشود.

اما ریاست زراعت کنر نیز میگوید، پس از آزادسازی انتقال چوب چهارتراش از این ولایت، قطع جنگل‌ها در تمامی ولسوالی‌ها آغاز شده است و این تصمیم را به سود کنر نمی‌داند.

پیش از این، برخی از فعالان مدنی کنر و کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز آزادسازی چوب چهارتراش را محکومت کرده و گفته بودند که این تصمیم به سود ولایت کنر نیست و زمینه مداخلات مافیایی چوب چهارتراش را بیشتر می‌سازد.