يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

ورودِ دانشجویان بی‌حجاب به دانشگاه هرات ممنوع شد 22 جدی|دی 1395

 

مسؤولان دانشگاه هرات می‌گویند، دانشگاه‌ها در تمامی کشورهای دنیا مرکز تحول فکری، اخلاقی و محل عرضۀ ارزش‌های نوین انسانی، علمی و تاریخی‌ اند، اما این تحول باید بر بنیاد ارزش‌های دینی و اسلامی باشد. آنان می‌گویند، پس از این که شکایت‌های در بارۀ عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی دانشجویان در هرات بالا گرفت، آنان تصمیم گرفتند که دیگر به دانشجویانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، اجازۀ ورود ندهند.

حسن فرید، معاون علمی دانشگاه هرات می‌گوید، پس از این، بی‌حجابی در داخل دانشگاه قابل پذیرش نیست و دانشجویانی که حجاب‌ اسلامی را رعایت نکنند، از صنوف درسی اخراج خواهند شد.

اما دانشجویان دانشگاه هرات در این باره دیدگاه‌های گوناگونی دارند. برخی‌ها از این اقدام استقبال می‌کنند، اما برخی دیگر این کار مسؤولان دانشگاه را تمسخرآمیز دانسته و می‌گویند، مسؤولان به جای بالابردن کیفیت آموزش، روی موضوعات ساده و فرعی تمرکز دارند. 

آگاهان دینی نیز به این باورند که برخی از جوانان به علت نداشتن آگاهی از دموكراسی و تقليد از لباس‌ غربی‌ها بدون در نظرداشت معيارهای اسلامی، به گونه‌یی در جامعه ظاهر می‌شوند كه تحت هيچ شرایطی با ارزش‌های اسلامی برابر نیست.