سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

کتاب و گل برای صلح 23 جدی|دی 1395

 

شماری از فعالان مدنی امروز برای باشنده‌گان پایتخت کتاب و گل هدیه دادند. این فعالان هدف از این کار را ترویج فرهنگ مطالعه و رسیدن به صلح می‌گویند.

لیلا جعفری، رییس موسسۀ مطالعات حقوق بشر برای صلح در افغانستان می‌گوید، تا همدیگرپذیری نباشد، رسیدن به صلح ناممکن است. به گفتۀ او، می‌توان با مطالعه و آگاهی‌دهی از وضعیت کنونی کشور به خوبی گذر کرد.

بارش سروری، رییس نهاد خاطره‌آفرینان نیز می‌گوید، صلح دست‌نیافتنی نیست و «اگر همه دست در دست هم دهیم، به آن می‌رسیم.»

این کتاب‌ها با عناوین مختلف با همکاری ناشران و دفاتر فرهنگی در پایتخت تهیه شده بود. قرار است دو هزار جلد دیگر از این کتاب‌ها فردا توزیع شود.