آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

آماده‌گی تیم باسیکل‌رانی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های جهانی 30 جدی|دی 1395

 

مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک افغانستان از آماده‌گی‌های تیم بایسکل‌رانی بانوان و آقایان برای اشتراک در رقابت‌های جهانی باسیکل‌رانی خبر داده می‌گویند که گروه 10 نفری را به هدف آماده‌گی برای اشتراک در رقابت‌های جهانی باسیکل‌رانی به ننگرهار فرستاده‌اند. آنان می‌گویند، این دسته از ورزشکاران برای 16 روز در ننگرهار به تمرینات‌شان می‌پردازند.

عبدالصادق صادقی، رییس فدراسیون باسیکل‌رانی افغانستان می‌گوید، این گروه 10 نفری، قرار است در رقابت‌های پیش‌رو که درهندوستان، پاکستا و بحرین برگزار می‌گردد، اشتراک کنند. او می‌گوید، پیش از اشتراک در این رقابت‌ها، تیم باسیکل‌رانی کشور به خاطر یک رقابت‌ دوستانه وارد پاکستان خواهد شد.

محمود حنیف سرپرست کمیتۀ ملی المپیک کشور می‌گوید، این دسته که شامل 6 مرد و 4 زن هستند، به خاطر هوای مناسب به ننگرهار فرستاده شده‌اند.

سال پیش نیز 2 بانوی باسیکل‌ران افغانستان در رقابتی به میزبانی فرانسه اشتراک کردند و نتایج خوبی نیز بدست‌ آوردند.