آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

پایان تنش‌ها بر سر ریاست المپیک؛ انتخابات در راه است 4 دلو|بهمن 1395

 

مسؤولان در کمیتۀ المپیک می‌گویند که ماه آینده انتخابات برای گزینش رییس کمیتۀ المپیک برگزار می‌شود.

عبدالکریم عزیزی، رییس فدراسیون‌های کمیتۀ ملی المپیک می‌گوید که روز انتخابات به زودی از سوی کمیسیون مربوط که رییس کنونی کمیته هم شامل آن است اعلام می‌شود.

آقای عزیزی می‌گوید که گزینش رییس جدید المپیک تحت نظر ناظران داخلی و خارجی در کابل انجام شده و 21 روز پیش از روز انتخابات برگۀ ثبت نام برای این کرسی توزیع خواهد شد.

ماه ثور/اردیبهشت 1393، فهیم هاشمی در انتخاباتی با حضور روسای فدراسیون‌ها، نماینده ریاست تربیت بدنی و نمایندگان شورای ملی به عنوان رییس کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهار ساله تعیین شد، اما در ماه سنبله/شهریور سال پار به دلیل متهم‌شدنش به فساد و ضعف کاری انتخابات دیگری برگزار شد.

در این انتخابات، ظاهر اغبر که پیش از این نیز مدتی را به عنوان رییس در این پُست کار کرده بود، به این سمت برگزیده شد؛ ولی فهیم هاشمی این انتخابات را غیرقانونی و خلاف اصول اساس‌نامۀ کمیتۀ المپیک دانست.

این رویارویی سبب شده تا کمیتۀ المپیک با دو رییس فعالیت کند و ورزشکاران نیز در بیشتر موارد با مشکلات زیادی دچار بودند.

ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ المپیک مشروعیت خود را از ریاست اجرایی و فدراسیون جهانی المپیک می‌گیرد، در حالی که فهیم هاشمی، مشروعیت خود را از تیم رییس جمهور به دست آورده است.

نجیب فایز، مسؤول روابط خارجی کمیتۀ المپیک که اکنون تحت سرپرستی محمود حنیف فعالیت می‌کند، می‌گوید که بر بنیاد فرمان رییس جمهور آنان رسماً مسؤول کمیتۀ ملی المپیک اند و فعالیت هیچ ادارۀ موازی‌یی با آن‌ها جواز ندارد.

تنش میان اغبر و هاشمی بر سر یک کرسی سبب شده تا ورزشکاران همواره با مشکل روبه‌رو شوند. اما اکنون با تعیین زمان انتخاب رییس تازۀ کمیتۀ المپیک انتظار می‌رود که به این مشکلات نقطۀ پایان گذاشته شود.