آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز فارم‌های پرورش مرغ 8 دلو|بهمن 1395

 

مسؤولان وزارت زراعت می‌گویند که سرمایه‌گذاری در ساخت فارم‌های پرورش مرغ‌ از سوی بخش‌ خصوصی و این وزارت افزایش یافته است و  تاکنون بیش از 768 میلیون دالر برای ساخت این فارم‌ها و تولید دانۀ مرغ سرمایه‌گذاری شده است.

به گفتۀ این مسؤولان، در دو سال اخیر 5250 فارم کوچک، 208 فارم متوسط و بیش از 15 فارم بزرگ پرورش مرغ و کارخانۀ تولید مواد غذایی مرغ‌ در کشور ساخته شده است.

لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گوید که سهم این وزارت در این سرمایه‌گذاری‌ها 40 درصد بوده. به گفتۀ آقای راشد، این مقدار پول بیشتر در بخش ایجاد کارخانه‌های پروسس و بسته‌بندی گوشت مرغ، دستگاه‌های تولید چوچه مرغ، تولید مواد خوراکی  برای مرغ‌ها و کشتارگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید، فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد فارم‌های پرورش مرغ مهیا است و سرمایه‌گذاران می‌توانند در این بخش بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

مسؤولان اتاق تجارت وصنایع نیز از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فارم‌های پرورش مرغ در کشور استقبال می‌کنند و می‌گویند، از دو سال به این‌سو توجه سرمایه‌گذاران به ساخت‌وساز فارم‌های پرورش مرغ بیشتر شده است.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ِ بیشتری را در این بخش برای سرمایه‌گذاران مساعد کند تا نیازمندی به گوشت مرغ و تخم مرغ بازارهای بیرونی کاهش یابد.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، حکومت چندی پیش برای حمایت از سرمایه‌گذاران بر واردات گوشت و تخم مرغ تعرفه وضع کرد و این کار سبب افزایش بهای گوشت و تخم مرغ در بازارهای کشور شد.