آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

آثار باستانی پایتخت امپراتوری غوریان در آستانۀ نابودی 9 دلو|بهمن 1395

 

باشنده‌گان و مسؤولان اطلاعات و فرهنگ ولایت غور می‌گویند که این ولایت پایتخت امپراتوری غوریان بوده و آثار و آبدات تاریخی اثباتی بر قدامت این ولایت اند. به گفتۀ آنان، اخیراً افزون بر طالبان، نیروهای امنیتی نیز بسیاری مناطق باستانی این ولایت را پاسگاه امنیتی ساخته اند که سبب شده تا این مناطق و آبدات تاریخی آن با خطر نابودی روبه‌رو شوند.

فخرالدین آریاپور، رییس اطلاعات و فرهنگ غور با تأیید گفته‌های مردم به سلام‌وطندار می‌گوید، بیشتر آبده‌های تاریخی و مناطق باستانی این ولایت از کنترل آنان خارج شده و در معرض نابودی قرار دارند.

به گفتۀ آقای آریاپور، افزون بر مخالفان مسلح دولت، نیروهای امنیتی نیز با ساخت‌وساز پاسگاه‌های امنیتی سبب تخریب مناطق باستانی این ولایت شده اند.

رییس اطلاعات و فرهنگ غور می‌گوید، این موضوع را بارها با مسؤولان امنیتی و ادارۀ محلی این ولایت در میان گذاشته‌اند، ولی تاکنون هیچ اقدامی برای جلوگیری از ساخت‌وساز این پاسگاه‌ها انجام نشده است.

اما ضیاءالدین ثاقب، آمر امنیت فرماندهی پولیس غور با رد گفته‌های رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌گوید، هیچ پاسگاهی را در ساحات باستانی ایجاد نکرده‌اند. به گفتۀ آقای ثاقب، پولیس محافظ آثار باستانی و آبدات تاریخی در کشور است.

به گفتۀ مسؤولان اطلاعات و فرهنگ غور، هم‌اکنون 217 آبدۀ تاریخی، 49 ساحۀ طبیعی و بیش از 16 ساحۀ باستانی در این ولایت اند. این مسؤولان می‌گویند، این آثار تاریخی و ساحات طبیعی از اهمیت گردشگری و توریستی زیادی برخوردار اند.