آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

نرگس: چشم‌اندازم نسبت به آینده متفاوت شد 17 دلو|بهمن 1395

 

اسمش نرگس است. او دانشجوی سال دوم رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی افغانستان است. می‌گوید، از طریق دوستانش با این دانشگاه آشنا شده و اکنون به خاطر آشنایی‌اش با این دانشگاه، مدیون آن‌هاست.

نرگس آذریون، در کنار آموزش علوم سیاسی، زبان انگلیسی را نیز در این دانشگاه آغاز کرده است. او با گذشتن از آزمون بورس سفارت آمریکا در افغانستان توانست موفقانه به این دانشگاه راه یابد.

نرگس می‌گوید، دانشگاه آمریکایی افغانستان از دیگر دانشگاه‌های کشور متفاوت است؛ از شیوه‌های آموزشی تا فضای آکادمیک. به گفتۀ او، استادان این دانشگاه تمام‌شان در دانشگاه‌های معتبر جهان تحصیل کرده‌اند و با شیوه‌های آموزشی پیشرفته کاملاً آشنا اند.

به باور نرگس آذریون، مواد آموزشی این دانشگاه مطابق مواد آموزشی دانشگاه‌های مشهور جهانی‌ست.

این بانوی جوان علاقه‌مند فضای دوستانۀ دانشگاه آمریکایی است، «فضا دانشگاه برای من ایده‌آل است، از دید من همین ویژه‌گی این دانشگاه را نسبت به هر مرکز آموزشی دیگری برای من اولویت می‌دهد.» نرگس می‌گوید، تمام دانشجویان و استادان این دانشگاه خالی از تعصب و قوم‌پرستی اند و در فضایی کاملاً دوستانه در کنار هم تحصیل می‌کنند.

نرگس به پدیده‌یی اشاره می‌کند که تقریباً در بیشتر نهادها و دانشگاه‌های افغانستان کم‌وبیش وجود دارد. او می‌گوید: «دید جنسی نسبت به زن‌ها در همه جا دیده می‌شود، اما فضای دانشگاه آمریکایی افغانستان شاید نسبت به هر مکان دیگری برای تحصیل زن‌ها مصون باشد.»

این بانو اکنون در یکی از نهادهای خارجی کار می‌کند. می‌گوید، تحصیل در دانشگاه آمریکایی افغانستان سبب شده تا با نخبه‌گان آشنا شود و چشم‌انداز متفاوتی نسبت به آینده پیدا کند.

نرگس باورمند است که محصلان این دانشگاه آینده‌سازان افغانستان اند و کسانی که از این دانشگاه فارغ می‌شوند، با داشتن برنامه و تحصیلات، سرنوشت افغانستان را به دست می‌گیرند.