آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

فرشته کیلومترها دور از خانواده‌اش؛ به چه قیمتی؟ 19 دلو|بهمن 1395

 

فرشته کیلومترها دور از خانواده‌اش برای تحصیل به کابل آمده است. او که یک بار کارشناسی/لیسانس خود را در یکی از دانشگاه‌های خصوصی به پایان رسانده، می‌گوید، به دانشگاه آمریکایی افغانستان آمده تا آیندۀ روشنی را برای خودش رقم بزند.

فرشته متین، باشندۀ بامیان است. می‌گوید، این دانشگاه امتیازاتی را برای دانشجویانی چون او که از ولایت‌ها برای تحصیل آمده‌اند، در نظر گرفته است. به گفتۀ او، دانشگاه آمریکایی افغانستان به دانشجویان ولایت‌های دوردست که نمرات کمی را در آزمون تافل به دست آورده باشند نیز حق آموزش می‌دهد، «این دانشجویان از سوی دانشگاه دو ترم انگلیسی می‌آموزند و دوباره شامل امتحان شمولیت در دانشگاه می‌شوند.»

فرشته از تجربۀ خودش می‌گوید. به گفتۀ او، عامل دلسردکنندۀ دانشجویان از آموزش جزوه‌های کهنۀ آموزشی در دانشگاه‌هاست، اما دانشگاه آمریکایی افغانستان با جزوه‌های بروز دانشگاه‌های معتبر جهانی توانسته خواست‌های دانشجویان را برآورده کند.

بانو متین می‌گوید، استادان این دانشگاه در دانشگاه‌های معتبر جهان تحصیل کرده‌اند و با به کارگیری شیوه‌های عصری دانشجویان را پویا و فعال آموزش می‌دهند. به گفتۀ او، هر دانشجو باید در پایان هر ترم پایان‌نامه بنویسد در حالی که دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها در پایان دورۀ تحصیلی یک مقالۀ این‌چنینی باید بنویسند.

دانشگاه آمریکایی افغانستان چندی پیش گواه یک حمله بود، اما به زودی دوباره به فعالیت‌هایش آغاز کرد.

فرشته متین می‌گوید که این دانشگاه بر علاوۀ آموزش، زمینه‌های کاری را نیز برای دانشجویان فراهم می‌کند تا با پایان دورۀ تحصیل تجربۀ کافی در رشتۀ خود نیز اندوخته باشند.

او دانشگاه آمریکایی را محیطی امن برای تحصیل بانوان می‌داند و می‌گوید که این دانشگاه به بانوان اهمیت می‌دهد و محیط امن و مصونش سبب می‌شود که خانواده‌ها از هر گوشه و کنار افغانستان بی هیچ دلهره‌یی دختران خود را به این دانشگاه بفرستند.

فرشته می‌گوید، زمانی که یک دانشجوی دختر برای تحصیل به این دانشگاه قدم می‌گذارد، می‌داند که به حق و حقوقش احترام گذاشته می‌شود. او دانشگاه آمریکایی را مکان آموزش رهبران آینده می‌داند و می‌گوید که این دانشگاه با مشی رهبری و تغییر اندیشه برای جوانان کار می‌کند.