آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

درِ معینیت تخنیکی معارف به روی بی‌نتیجه‌های آزمون کانکور بسته شد 23 دلو|بهمن 1395

 

معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف/آموزش و پرورش سال آینده اشتراک‌کننده‌گانی که در آزمون کانکور بی‌نتیجه مانده‌اند را جذب نمی‌کند.

مسؤولان این معینیت می‌گویند، با آغاز سال 1396 خورشیدی، تنها کسانی می‌توانند جذب معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف شوند که علاقه‌مند آموزش در بخش‌های تخنیکی باشند. آنان این برنامه را یک برنامۀ آزمایشی می‌خوانند و می‌گویند، امیدوارند به هدف بزرگی که برای  معارف مشخص کرده‌اند، برسند.

رحیل‌محمد فُرملی، معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف امروز در نشستی خبری می‌گوید، سال آینده صرفاً اشتراک‌کننده‌گانی که به علاقۀ خود این معینیت را انتخابات کرده باشند، جذب خواهند شد.

آقای فُرملی می‌گوید، همه‌ساله کسانی که علاقۀ زیادی برای فراگیری آموزش تخنیکی و مسلکی ندارند، از سوی وزارت تحصیلات عالی به این معینیت معرفی شده، اما پس از پایان دو سال تحصیلی، وارد رشته‌های دیگر در دانشگاه‌ها می‌شوند. به گفتۀ او، شماری از این افراد حتا می‌شرمند که از آدرس این معینیت وارد بازار کار شوند.

برخی از آگاهان آموزش و پرورش از این اقدام معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف استقبال می‌کنند. سیدجعفر احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش این اقدام را برای آیندۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی سودمند می‌داند.

به گفتۀ آقای احمدی، اگر آزمون کانکور ورودی جداگانه‌یی برای علاقه‌مندان بخش‌های تخنیکی راه‌اندازی شود، اشخاص و افراد با توانایی‌های بیشتر می‌توانند در این بخش‌ها جذب شده و به گونۀ مستقیم وارد بازار کار کشور شوند.

معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف 68 حرفۀ مختلف را از طریق 294 مکتب و انستیتوت در سراسر افغانستان به دانشجویان آموزش می‌دهد.