چهارشنبه 4 دلو|بهمن 1396 برابر با 24 جنوری 2018

امنیت بندهای آب‌گردان کشورهای همسایه به بندهای آبی افغانستان وابسته است 27 دلو|بهمن 1395

 

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می‌گوید، هر کشوری که امنیت بندهای آب‌گردان افغانستان را با خطر روبه‌رو کند، بندهای تولید انرژی خودش با خطر روبه‌رو خواهد شد.

آقای عثمانی که برای عقد قرارداد ساخت یک کانال به هرات رفته است، می‌گوید، تهدیدات امنیتی در برابر بند سلما نگران‌کننده است. به گفتۀ او، طی چند سال گذشته چند بار کارمندان این بند در مسیر راه ولسوالی چشتِ هرات هدف حملۀ طالبان قرار گرفته‌اند.

خلیل‌احمد شهیدزاده، عضو مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید که بخش عمده‌یی از جنگ افغانستان به خاطر منابع آبی است و کشورهایی که از آب‌ افغانستان استفاده می‌کنند، نمی‌خواهند امنیت افغانستان بهبود یابد.

این عضو مجلس می‌گوید، دست‌هایی برای تخریب بند سلما کار می‌کنند و هم‌اکنون گروه‌هایی در ولسوالی چشت به این منظور ایجاد شده و اگر حکومت هرچه زودتر دست به کار نشود، این موضوع در آینده خطرساز خواهد شد.

وزیر انرژی و آب در این سفر قرارداد ساخت کانال شکیبان به ارزش 110 میلیون افغانی را در ولسوالی زنده‌جان هرات امضا کرد. هزینۀ ساخت این کانال از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود.