آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

بناهای تاریخی هرات، مکانی امن برای معتادان 30 دلو|بهمن 1395

 

هرات در غرب کشور از ولایت‌های باستانی‌ست که بیش از 800 بنای تاریخی دارد. اما کم‌توجهی حکومت سبب شده است که بیشتر این بناها در حالت فروپاشی قرار گیرد.

برخی از باشنده‌گان هرات با نگرانی از وضعیت بد این بناها می‌گویند که بی‌توجهی مقام‌های محلی سبب شده است که بیشتر مکان‌های تاریخی به محل تجمع معتادان و زباله‌ها تبدیل شود. آنان می‌گویند، هم‌اکنون منارمصلا و حوض باغ‌زبیده در شهر هرات که قدمت چندین صد سال دارند به مکان امن معتادان تبدیل شده و مردم زباله‌های‌شان را نیز در این مکان‌ها می‌ریزند.

این باشنده‌گان از حکومت می‌خواهند که در نگهداری و بازسازی آبده‌های تاریخی هرات توجه کرده و از فروپاشی آن‌ها جلوگیری کند.

مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، با این که فروپاشی برخی از بناهای تاریخی را در این ولایت می‌پذیرند، اما می‌گویند، در سال‌های پسین چندین بنای تاریخی را بازسازی کرده‌اند.

جاوید ضرغام، آمر بخش فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید، بازسازی همۀ مکان‌های تاریخی زمان‌گیر است، اما بررسی 7 مکان تاریخی تکمیل شده و سال آینده بازسازی‌ می‌شوند. آقای ضرغام، کمبود بودجه و نبود نگهبان‌های امنیتی را از علت‌های فروپاشی و تجمع معتادان در مکان‌های تاریخی می‌داند.

آمر بخش فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با انتقاد از بی‌توجهی باشنده‌گان این ولایت در بخش نگهدار این بناها می‌گوید که آنان تاکنون 10 تن را به اتهام غصب آبده‌های تاریخی به دادستانی معرفی کرده‌اند.