آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

عقد قرارداد 48 پروژۀ توسعه‌یی میان وزارت انکشاف دهات و شرکت‌های خصوصی 1 حوت|اسفند 1395

 

مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 48 پروژۀ توسعه‌یی که شامل ساخت پل‌ها، پلچک‌ها، مراکز فرهنگی، جاده‌های کانکریتی، دیوارهای استنادی، کانال‌ها و سربند‌های آبی می‌باشند را با شماری از شرکت‌های خصوصی امضا کردند. آنان می‌گویند که با عملی شدن این پروژه‌ها بیش از 300 هزار روستانشین به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم مصروف کار می‌شوند.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارات احیا و انکشاف دهات امروز (یک‌شنبه) در نشستی خبری می‌گوید، که این 48 پروژه به هزینۀ 413 میلیون افغانی در 21 ولایت کشور عملی می‌شوند.

آقای رستمی می‌افزاید که در سال 1395 خورشیدی با تمامی مشکلات امنیتی بیش از 11 هزار پروژۀ توسعه‌یی را در ولایت‌های گونه‌گون عملی کرده‌اند.

 به گفتۀ آقای رستمی، هزینه این پروژه‌ها از سوی بانک توسعه آسیایی، کشور هند و وزارت انکشاف دهات پرداخت می‌شود.

مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند، توجه برای تقویت زنان روستایی از برنامه‌های آنان است و تاکنون برای 68 هزار زن در ولایت‌ها زمینۀ کار دایمی را ایجاد کرده‌اند.

پیش از این وزارت احیا و انکشاف دهات از آغاز سال مالی تاکنون قرارداد 109 پروژۀ توسعه‌یی را با شرکت‌های خصوصی عقد کرده است.