آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

شکریه: اینجا رشتۀ دلخواه‌ام را می‌خوانم 8 حوت|اسفند 1395

 

شکریه سلطانی دانشجوی سال سوم رشتۀ اداره و تجارت دانشگاه آمریکایی افغانستان است.

می‌گوید، پیش از این که به این دانشگاه بیاید در دانشگاه کابل در رشتۀ زبان انگلیسی سرگرم تحصیل بود و سر از ناچاری تنها به دلیل این که به دانشگاه راه یافته در آنجا درس می‌خواند.

این بانو پس از سه سال تحصیل در دانشگاه دولتی، به دلیل علاقه‌مندی به دانشگاه آمریکایی افغانستان، بعد از سپری کردن آزمون بورسیه سفارت آمریکا در کابل، به این دانشگاه راه یافته و اکنون رشتۀ دلخواهش را می‌خواند.

بانو شکریه می‌گوید، این دانشگاه در سطح افغانستان بهترین است، دارای استادان مسلکی و مجهز به سیستم کریدیت نیز می‌باشد.

این دانشجو می‌گوید، این دانشگاه دارای یک کتابخانۀ بزرگ و معیاری و یک کتابخانۀ آنلاین نیز است که تمامی منابع آموزشی جهان در آن وجود دارد و دانشجویان به آسانی به آن دسترسی دارند.

به گفتۀ او، دانشگاه آمریکایی افغانستان محیط امنی برای بانوان دانشجو است و آنان می‌توانند به راحتی و به دور از دغدغه‌های جنسیتی در این دانشگاه تحصیل کنند.

این دانشجوی بانو می‌گوید، از دیگر ویژه‌گی‌های دانشگاه آمریکایی افغانستان همکاری در بخش زمینۀ کاریابی برای دانش‌آموخته‌گان این دانشگاه در دفترها ونهادها‌ست. او می‌گوید، شرکت‌هایی وجود دارند که دانش‌آموخته‌گان این دانشگاه را برای استخدام در اولویت قرار می‌دهند و آنان را به دورۀ کارآموزی نیز جذب می‌کنند.

شکریه سلطانی می‌افزاید که با وجود حملۀ هراس‌افگنی گذشته بر دانشگاه آمریکایی افغانستان، درِ این دانشگاه به روی دانشجویان باز خواهد بود و این گونه رویدادها نمی‌توانند مانع پیشرفت این دانشگاه و دانشجویان آن شود.