يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

اتاق تجارت جهانی خواهان عملی‌شدن تفاهم‌نامۀ تسهیل تجارتی از سوی افغانستان 8 حوت|اسفند 1395

 

اتاق تجارت جهانی خواهان عملی شدن تفاهم‌نامۀ تسهیل تجارتی، سازمان تجارت جهانی از سوی افغانستان است. مسؤولان این اتاق در افغانستان، امروز (یک‌شنبه) در نشستی خبری در کابل، از حکومت می‌خواهند تا برای عملی‌شدن این تفاهم‌نامه گام‌های عملی‌یی را بردارد.

آنان می‌گویند، با عملی‌شدن تفاهم‌نامۀ تسهیل تجارتی، تمامی امکانات و سهولت‌ها برای بازرگانان در حمل‌ونقل کالاهای بازرگانی فراهم خواهد شد و این کار سبب کاهش مصارف 14.3 درصدی در معامله‌های بازرگانی کشورها می‌شود.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیأت عامل اتاق تجارت جهانی در افغانستان، تعرفه‌های گمرکی، کاغذپرانی‌ها، مالیات اضافی در بندرها و هزینه‌های بیشتر را مانع بزرگی در برابر روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان می‌داند.

محمدقربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع می‌گوید، تا سال دیگر این تفاهم‌نامه عملی‌ خواهد شد و تا آن زمان تمامی مشکلاتی فراراه روابط بازرگانی و بخش صادرات و واردات افغانستان را حل می‌کنند.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت جهانی در افغانستان، با عملی‌شدن این تفاهم‌نامه بیش از 80 درصد صادرات تشبثات کوچک و میانه در کشورهای که در حال توسعه اند و عضویت این سازمان را دارند افزایش می‌یابد و حجم بازرگانی در این کشورها نیز تا 730 میلیارد دالر بالا می‌رود.

افغانستان سال پار خورشیدی به سازمان تجارت جهانی پیوست و آن را عضویت تاریخی برای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد صلح نامید.