چهارشنبه 4 دلو|بهمن 1396 برابر با 24 جنوری 2018

قاچاق مواد مخدر و ناامنی سدی برای صادرات افغانستان 8 حوت|اسفند 1395

 

با این که حدود 6 ماه از گشایش خط‌آهن افغانستان-چین می‌گذرد، اما بازرگانان افغانستان هنوزهم نمی‌توانند که کالاهای تجارتی‌شان را از این مسیر به کشورهای آسیای میانه صادر کنند.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیأت عامل اتاق‌ تجارت جهانی در افغانستان، دلیل عدم صدور کالا‌ها از طریق خط‌آهن افغانستان-چین به کشورهای منطقه را نگرانی کشور ازبیکستان از قاچاق مواد مخدر و تهدیدات امنیتی می‌داند. او می‌گوید، در صورتی که مشکلات صادرات افغانستان از طریق این راه برطرف نشود، مناسبات بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه به هم می‌خورد.

آقای بهمن می‌افزاید، دولت افغانستان باید میکانیزمی را در هماهنگی با کشورهای منطقه بسازد تا نگرانی‌های آنان رفع شود.

قربان حق‌جو، معین وزارت تجارت و صنایع به سلام‌وطندار می‌گوید، دولت افغانستان موافقت‌نامه‌یی را برای حل مشکلات صادرات از طریق خط‌آهن افغانستان-چین ساخته و به ازبیکستان فرستاده است. او می‌گوید، اگر ازبیکستان این موافقت‌نامه را امضأ کند، مشکلات صادرات افغانستان از طریق این راه حل خواهد شد.

موضوع منع صادرات کالاهای افغانستان از طریق خط‌آهن افغانستان-چین انتقادات بازرگانان کشور را نیز به همراه داشته است.