آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ترکیه کتاب تحفة القادریه را به افغانستان سپرد 10 حوت|اسفند 1395

 

کتاب تحفة القادریه که جز اثرهای تاریخی کشور به شمار می‌رود از سوی ادارۀ هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی ترکیه در افغانستان «تیکا» امروز (سه‌شنبه) پس از رونمایی به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سپرده شد.

سلیمان شاهین، رییس هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی ترکیه در افغانستان «تیکا» در این همایش می‌گوید، کتاب تحفة القادریه یک اثر تاریخی زبان پشتو است که سنان ایل‌خان پس از تلاش‌های زیادی از کتاب‌خانۀ «دبلین چستربینی» این اثر را پیدا کرده است. او می‌گوید، این کتاب به صفت اثر دست‌نویس زبان کردی در اروپا نگهداری می‌شد.

کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در این همایش، کتاب تحفة القادریه را یک اثر تاریخی زبان پشتو عنوان کرده می‌گوید که باید این کتاب بیشتر نشر شود.

به گفتۀ آقای سادات، بیشتر آثار تاریخی افغانستان در دهۀ 90 به غارت برده شده است. او از کشورهای جهان می‌خواهد که در بخش گرد‌آوری آثار گم‌شده کشور، افغانستان را یاری رسانند.

صفیه‌ حلیم، شاعر و نویسندۀ کشور نیز در این نشست می‌گوید که این اثر عرفانی در زمان احمدشاه ابدالی در 722 صفحه نوشته شده که اثر علمی و فرهنگی ارزنده محسوب می‌شود.

کتاب تحفة القادریه، اثر تاریخی زبان پشتو در قرن 17 میلادی با قلم صوفی ابن منیر نوشته شده است.