آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

سران بلوچ: حداقل حق آموزش به زبان مادری را از کودکان‌مان نگیرید 11 حوت|اسفند 1395

 

برای نخستین بار از روز قوم بلوچ در وزارت اقوام و قبایل با اشتراک مقام‌های حکومتی و فعالان مدنی بزرگ‌داشت شد. برخی از بزرگان قوم بلوچ در این نشست می‌گویند، حکومت با تمام تلاش‌هایش نتوانسته زمینۀ آموزش زبان مادری را به کودکان این قوم فراهم کند. آنان از حکومت می‌خواهند که به این مشکل‌شان رسیده‌گی شود.

عبدالستار پردلی، عضو شورای هماهنگی قوم بلوچ امروز (چهارشنبه) در این نشست می‌گوید، بلوچ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو اند. آقای پردلی بزرگ‌ترین مشکل قوم بلوچ را فراهم‌نبودن زمینۀ آموزش به زبان مادری این قوم می‌داند.

عبدالغفور لیوال، سرپرست وزارت اقوام و قبایل نیز در این نشست می‌گوید، بلوچ‌ها در بخش‌های فرهنگی و سیاسی افغانستان نقش سازند‌ه‌یی داشته اند. آقای لیوال بر تقویت زبان و فرهنگ بلوچی تأکید کرده می‌افزاید که به هدف احیای زبان و فرهنگ بلوچی وزارت اقوام و قبایل، آمادۀ همکاری‌ست.

جمعیت قوم بلوچ در سراسر جهان به حدود 60 میلیون تن می‌رسد که بیشتر آنان در کشورهای پاکستان، ایران و بخش‌هایی از افغانستان بودوباش دارند.